STT

DIỄN GIẢI

ĐVT

SL

ĐƠN GIÁ

BẢO HÀNH

1.1

Thay sò lạnh (Phụ thuộc loại tủ lớn hoặc nhỏ)

Cái

1

Liên hệ

02 Tháng

1.2

Thay sò nóng(Phụ thuộc loại tủ lớn hoặc nhỏ)

Cái

1

Liên hệ

02 Tháng

2.1

Thay timer

Cái

1

Liên hệ

02 Tháng

2.2

Thay dàn nóng & sạc gas

Cái

1

Liên hệ

02 Tháng

2.3

Thay quạt dàn lạnh (Tủ lạnh )

Cái

1

Liên hệ

02 Tháng

2.4

Thay bạc đạn (Tủ lạnh)

Cái

1

Liên hệ

02 Tháng

2.5

Thay relay

Cái

1

Liên hệ

02 Tháng

2.6

Thay Thermit

Cái

1

Liên hệ

02 Tháng

2.7

Thay công tắt cửa

Cái

1

Liên hệ

02 Tháng

2.8

Thay bóng đèn

Cái

1

Liên hệ

02 Tháng

2.9

Thay roon tủ lạnh (từ 110 lít – 280 lít)

Cái

1

Liên hệ

02 Tháng

2.10

Thay tụ quạt

Cái

1

Liên hệ

03 Tháng

2.11

Thay block Tủ lạnh – Tủ đông (từ 110 lít – 250 lít)

Cái

1

Liên hệ

03 Tháng

2.12

Thay block Tủ lạnh – Tủ đông (từ 250 lít – 350 lít)

Cái

1

Liên hệ

03 Tháng

3.1

Làm đồng tủ lạnh + Sơn + Phí vận chuyển(110 lít – 200 lít)

Cái

1

Liên hệ

03 Tháng

3.2

Làm đồng tủ lạnh + Sơn + Phí vận chuyển(220 lít – 350 lít)

Cái

1

Liên hệ

03 Tháng